Bước đi với Tin Lành

“Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Bọn chăn chin trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.”

Lu-ca 2:10-11, 20

Những ngày cuối năm là cơ hội nhìn lại những sự kiện trong năm theo như kinh nghiệm của người xưa là “Ôn cố – truy tân”, giúp cho chúng ta kịp thời suy nghĩ đến mọi lãnh vực trong năm mới. Chúng ta vừa trải qua một mùa Giáng sinh thật nhiều ơn phước Chúa, có thể nói lên lời cảm tại Chúa càng hơn khi thấy rất nhiều thân hữu bước lên tin nhận Chúa. Nhìn lại lễ cảm tạ Chúa, kỷ niệm 50 năm Tin Lành đến Tân Phú, đồng hòa với các thiên sứ trên trời trong lời ca ngợi Chúa – Halelujah.

Tin lành của Chúa là sự vui mừng lớn. là sự rao báo cho tất cả mọi người qua tất cả những phương thức để bày tỏ về tình yêu của Chúa, và cũng là sứ mệnh của mỗi người chúng ta sống trong Hội Thánh của Chúa.

Sứ mệnh của Chúa Giê-xu khi đến với nhân loại là giãi bày Cha để cho chúng ta nhận biết thật rõ ràng dẫn đến hành động đặt đức tin trọn vẹn của mình vào Đức Chúa Trời.

Bước vào năm mới 2019, cũng là lúc mỗi tín hữu cần bước đi trong ơn lành và sứ mệnh về một năm mà tất cả con cái Chúa tại TP. HCM có cơ hội kỷ niệm 100 Tin lành đến Sài Gòn; hãy cùng nhau, chúng ta chung tay, hiệp lòng hướng về cộng đồng; hãy là người sống ban cho và chia sẽ, đem tình thương của Chúa đến với nhiều người trong Hội Thánh và cộng đồng.

Dư âm của Mùa Giáng sinh là tin thần đón Chúa Giê xu trở lại, Ngài sẽ đến thế gian với uy quyền của vị Vua trên muôn vua, tất cả những tốt đẹp cũng sẽ đến chung với Ngài. Sẽ không còn nước mắt hay là sự đau đớn nữa, chúng ta sẽ được ở cùng Đức Chúa Trời luôn.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.