Hội nhánh Vĩnh Lộc B

BAN ĐIỀU HÀNH HN. VĨNH LỘC B
(2006 – 2018)

·      Quản nhiệm kiêm nhiệm:

+     MS. Trần Thế Thiên Phước: 2006 – 2018.

·      Đặc trách:

+     Ngoại vụ: CS. Nguyễn Tấn Dẫu

+     Nội vụ:

–       CS. Nguyễn Văn Trúc Anh: 2007-5/2011.

–       TđTN. Đỗ Ngọc Chương: 6-12/2011

–       Thầy Huỳnh Phan Long: 2012

–       Thầy Cao Thái Mẫn: 2013

–       CS. Huỳnh Văn Hiệp: 2014.

–       Tđ. Phạm Anh Tú: 2015 – nay.

·      Thư ký, phó Thư ký:

+     CS. Nguyễn Văn Trúc Anh: 2006-5/2011, 2013 – nay.

+     CS. Võ Văn Thư: 6/2011 – 12/2012

·      Thủ quỹ:

+     NS. Phùng Kim Tài: 2006 – 2011

+     CS. Võ Văn Thư: 2012– 2013.

+     CS. Huỳnh Văn Hiệp: 2014.

+     NS. Ngô Thị Minh Trang: 2015 – nay.

·      Ủy viên: hiện nay.

+     NS. Trần Sở: 2017 – 2019.

+     NS. Nguyễn Thị Thảo: 2017 – 2019.

+     NS. Nguyễn Thị Nhung: 2018 – 2019

+     NS. Trần Quang Diễm Phúc: 2018 – 2019

LƯỢC SỬ HỘI NHÁNH VĨNH LỘC B

  1. Giai đoạn hình thành (2006 – 2007).

Mặc dù là người mới tin Chúa chưa được 6 tháng, nhưng Đức Thánh Linh cảm động lòng anh Phùng Kim Tài, Chúa mở đôi mắt thuộc linh để anh thấy được nhu cầu “vỡ đất mới” tại vùng Vĩnh Lộc B, nơi có nhiều tệ nạn xã hội và những người dân cứng lòng. Anh Phùng Kim Tài và gia đình thuận cho Hội Thánh mượn một phần căn nhà số B3/9D ấp 2, xã Vĩnh Lộc B sử dụng làm nơi thờ phượng Chúa và sinh hoạt mỗi tối thứ Tư, từ 19g30 đến 21g00.

Ngày 26-10-2006, Chấp sự Nguyễn Tấn Dẫu gửi đơn cho UBND xã Vĩnh Lộc B đăng ký sinh hoạt đạo Tin Lành tại địa chỉ B3/9D ấp 2, xã Vĩnh Lộc B. Buổi nhóm đầu tiên chỉ có hai gia đình với 8 tín hữu. Tháng 01-2007, Hội Thánh Tân Phú cử Chấp sự Nguyễn Văn Trúc Anh và Chấp sự Nguyễn Tấn Dẫu làm đặc trách Điểm nhóm Vĩnh Lộc B và đăng ký với Ban Tôn Giáo huyện Bình Chánh. Tháng 3-2007, Điểm nhóm Vĩnh Lộc B có được 7 gia đình với 25 tín hữu.

Giờ thờ phượng Chúa bắt đầu từ 19g00 đến 20g15 mỗi tối thứ Tư. Kinh Thánh hậu báp-têm Báp-têm 20g30 – 21g15 do CS. Nguyễn Văn Trúc Anh, Thầy Phan Đức Thùy và Thầy Cao Thái Mẫn phụ trách. Các cháu Thiếu nhi cũng sinh hoạt trong thời gian này do cô Nguyễn Thụy Thanh Phương hướng dẫn.

  1. Giai đoạn vun trồng (2008-2014).

Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58)

Từ năm 2008, Điểm nhóm Vĩnh Lộc B dần ổn định về tổ chức và hoạt động. Chương trình truyền giảng trong những ngày lễ lớn được tổ chức và có nhiều người tin nhận Chúa. Số tín hữu nhóm thường xuyên đến năm 2014 là 30 người.

Trong thời gian này, Điểm nhóm dời sang địa chỉ B6/7A, ấp 2 xã Vĩnh Lộc B. Sau đó tiếp tục sang địa chỉ B3/15F, ấp 2 xã Vĩnh Lộc B, tạm ổn định cho đến ngày nay sau khi chuyển đổi giờ nhóm từ tối thứ Tư sang chiều Chúa nhật, lúc 15g30. Cũng trong giai đoạn này có sự thay đổi các đặc trách: Cs. Nguyễn Văn Trúc Anh (2006 – 5/2011), TđTn. Đỗ Ngọc Chương (6-12/2011), Thầy Huỳnh Phan Long (2012), thầy Cao Thái Mẫn (2013) và Chấp sự Huỳnh Văn Hiệp (2014). Dầu vậy, Điểm nhóm Vĩnh Lộc B vẫn trung tín thờ phượng và học Lời Chúa.

  1. Giai đoạn phát triển (2015 – nay).

Truyền đạo Phạm Anh Tú nhận Giáo vụ lệnh  theo biên bản số 1410/2014/BN-TLH ký ngày 25-11-2014, giữ chức vụ Phụ tá Quản nhiệm Hội Thánh Tân phú, Đặc trách Điểm nhóm Tin Lành Vĩnh Lộc B. Tạ ơn Chúa ban cho Điểm nhóm Vĩnh Lộc B từng bước phát triển, dù có những lúc thăng trầm nhưng Chúa vẫn ban ơn và thêm sức. Buổi thờ phượng Chúa tăng lên 40 tín hữu. Điểm nhóm đã hình thành được các ban ngành: Thanh-thiếu niên, Nữ giới, Thăm viếng, Truyền giảng, Cầu nguyện… tổ chức các khóa học Thánh Kinh mùa Xuân, mùa Hè, Chứng đạo thực hành (EE) …

Ngày 28-10-2015, Ban Tôn Giáo thành phố Hồ Chí Minh ký Văn bản công nhận Hội nhánh Tin Lành Vĩnh Lộc B trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Tân Phú theo công văn 1453/BTG-NV2, danh sách tín hữu có 76 người.

Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.” (Thi 27:14). Đức Chúa Trời sẽ ban phước dư dật cho những ai trông đợi Ngài. Vậy, chúng ta hãy vững lòng bền chí, vì con dân Chúa sẽ nhìn thấy ngôi nhà thờ mới khang trang, đẹp đẽ đầy ấp con cái Chúa đi ra, đi vào và cùng nhau hát ngợi khen, chúc tụng Danh Ngài. Amen.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.