Ban Thanh Niên

BAN THANH NIÊN

“Cảm tạ Ba Ngôi Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể”

Ban Thanh niên được thành lập 12/1972 dưới sự điều hành của thầy Thống, cô Hồng Ân và cô Hạnh đến năm 1975.

Giai đoạn từ 1975 đến 1993

Tháng 4/1976, MS Trương Đoan Dương đến Chủ tọa Hội Thánh. Phụ trách Ban Thanh Niên lúc bấy giờ là cô Hoài Lan, Hoài Xuân và Hoài Thu. Trải qua nhiều sự khó khăn nhưng Ban Thanh niên vẫn hiệp một, hết lòng thờ phượng Chúa, sinh hoạt và phát triển.

Năm 1982, BĐH gồm có anh Trương Hoài Đức, Phan Thiện Chí, Nguyễn Văn Trúc Anh, chị Chiên Ngọc Lan, Hồng Lục Kiều. Số lượng nhóm thường xuyên 30 người vào tối Chúa nhật.

Giai đoạn từ 1993 đến 2013

Năm 1993 MS Nguyễn Văn Đại Chủ tọa Hội Thánh. Trưởng Ban Thanh Niên lần lượt gồm: anh Nguyễn Văn Trúc Anh, anh Nguyễn Lê Thiên Giang, anh Nguyễn Văn Trúc Bình, anh Đỗ Phước Thạnh. Trong thời gian này có khoảng 70 thanh niên thường xuyên nhóm lại.

Tháng 12/2004 MS Trần Nghĩa kiêm nhiệm Hội Thánh, Ban Thanh Niên được học lời Chúa vào mỗi tối thứ Ba.

Năm 2006 MS Trần Thế Thiên Phước đến Quản nhiệm Hội Thánh, trang bị cho Ban Thanh niên lời Chúa và huấn luyện chứng đạo, ra đi làm chứng và có nhiều người trở lại tin nhận Chúa.

Giai đoạn năm 2013 đến nay

Ban Thanh Niên sinh hoạt vào mỗi chiều Chúa Nhật, từ 15h – 17h30. Thăm viếng vào mỗi tối thứ Tư.  Số lượng nhóm lại khoảng 50 người. Ban Thanh niên tổ chức các chương trình như: Trại hè, công tác xã hội, truyền giảng, họp bạn, bồi linh – thông công, học Kinh Thánh, hội thao, nhóm lưu động…

Tạ ơn Chúa, ân điển Đức Chúa Trời vẫn dư dật trên thế hệ trẻ 50 năm qua với nhiệt quyết của những người trẻ nguyện luôn kết quả cho Danh Chúa.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.