Cơ Đốc Giáo Dục – CTN

Chuyên trang huấn luyện Cơ đốc giáo dục

Chúa Giê-xu phán:

Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:19-20).

Được sự ủy nhiệm của Hội Thánh, năm 1981 Ban Trị sự Hội Thánh Tân Phú đồng thuận củng cố lại Trường Chúa nhật, cử CS. Lê Văn Tiết (Thủ quỹ) và Quả phụ MS. Nguyễn Văn Năm phụ trách Trường Chúa nhật của Hội Thánh. Giờ học Trường Chúa nhật bắt đầu từ 7g30 mỗi sáng Chúa nhật và được chia làm hai lớp: Lớp Nam giới do CS. Lê Văn Nam đảm trách; Lớp Nữ giới do bà Lê Văn Tiết và Phu nhân Mục sư Chủ tọa đảm trách. Qua chương trình này, học viên được nghiên cứu Lời Chúa kỹ càng nên hiểu biết Lời Ngài nhiều hơn, đức tin tăng trưởng, tình yêu Chúa được thêm lên và ai nấy đều mong ước được phục vụ Ngài. Bởi ơn Chúa, 37 năm trôi qua tính từ ngày thành lập, biết bao cuộc đời được thay đổi; nhiều con cái Chúa được Đức Thánh Linh cảm thúc đã hứa nguyện và dâng mình hầu việc Chúa.

Cho đến hiện tại, tài liệu dùng cho Trường Chúa nhật của Hội Thánh được sử dụng rất đa dạng để phù hợp với nhu cầu học Lời Chúa của mọi thành phần tín hữu, các bộ giáo trình được biên soạn từ thấp lên cao, gồm: các sách Phúc âm, Công vụ Các Sứ đồ, Hành trình vào Đất hứa, Vào Đất hứa, các sách Tiên tri ….

Tạ ơn Chúa, Trường Chúa nhật hiện nay có 20 giáo viên, đảm trách 15 lớp học, số học viên đăng ký tham gia học Lời Chúa hàng tuần có khoảng 150 người, sĩ số hiện diện thường xuyên khoảng 80 – 90 học viên.

Bên cạnh Trường Chúa nhật, khối Cơ Đốc giáo dục còn tổ chức nhiều chương trình khác để đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa và trang bị để phục vụ của quý tín hữu Hội Thánh như: Giáo lý Báp-têm, Hậu Báp-têm, bài học Kinh Thánh Hàm Thụ hàng tuần, các khóa học Kinh Thánh định kỳ (mùa Xuân, mùa Thu), các khóa huấn luyện nhân sự phục vụ, thăm viếng, hướng dẫn chương trình, giáo viên Trường Chúa nhật…Tạ ơn Chúa, tôi tớ Chúa và Ban chấp sự Hội Thánh luôn tìm mọi dịp tiện, phương cách để Lời Chúa được đến với mọi thành phần tín hữu trong Hội Thánh và tạo điều kiện để mọi người có cơ hội dự phần phục vụ Chúa.

Thực hiện Đại Mạng Lệnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Hội Thánh đã có các khóa học và thực hành chứng đạo và dạy giáo lý Báp-têm từ rất sớm. Thánh lễ Báp-têm đầu tiên được tổ chức vào Chúa nhật 10/4/1977, dịp lễ Phục sinh. Hội thánh Chúa cũng vừa hoàn thành lớp tập huấn dành cho 10 giáo viên dạy giáo lý Báp-têm. Hiện nay, Hội Thánh có 18 giáo viên, sẵn sàng đón nhận học viên mới học vào các buổi tối trong tuần, kể cả Chúa nhật.

Mong rằng tinh thần ham thích học hỏi, nghiên cứu Lời Chúa của tín hữu Hội Thánh tiếp tục được duy trì và gia thêm, cũng xin quý vị cầu nguyện để Chúa dùng ban Cơ Đốc Giáo Dục được ơn sức mới, đáp ứng nhu cầu học Lời Chúa của tín hữu Hội Thánh trong tương lai.

Thành phần Khối Cơ Đốc Giáo Dục của Hội Thánh hiện tại:

Cố vấn: MsQn. Trần Thế Thiên Phước

Trưởng khối: Truyền đạo Trần Thuyên

Trường Chúa Nhật: Thầy Lê Hoàng Sơn

Giáo Lý Báp Têm & Hậu Báp Têm:CS. Huỳnh Văn Hiệp

Thánh Kinh Hàm Thụ: Truyền đạo Trần Thuyên

Huấn luyện: Mục sư Trần Thế Thiên Phước

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.