Phép Lạ Chúa Chữa Lành

Chúa chẳng để con chết đâu, nhưng con sẽ sống để thuật lại quyền năng của Chúa Kính thưa Hội Thánh, Buổi cầu nguyện sáng ngày 02.4.2018, Cô Hồng Ân (HT. Vĩnh Lộc A) đã làm chứng về sự chữa lành bệnh ung thư cách diệu kỳ của Đức Chúa…

Continue reading