Ban Thanh Tráng

BAN ĐIỀU HÀNH BÀN THANNH TRÁNG HIỆN NAY

·         Trưởng ban:                  Cs. Đỗ Thiên Ân

·         Phó ban kiêm Thư ký:  Cs. Lê Trọng Hiếu

·         Thủ quỹ:                        C. Nguyễ Thị Anh Thư

·         Ủy viên 1:                      Cs. Lê Vĩnh Phúc       

·         Ủy viên 2:                      C. Đỗ Hồng Ân

 Với nhu cầu thiết thực xây dựng mối thông công trong Chúa, cũng như tạo tình thân để chia sẻ những điều cần yếu trong đời sống và phục vụ Chúa – Ban Thanh tráng được thành lập nhằm đáp ứng nguyện vọng của những thành viên trong Hội Thánh là lứa tuổi sau khi lập gia đình. Cảm ơn Chúa, Ban Thanh Tráng được thành lập 14/03/2010 bởi sự cố vấn của Mục sư Quản nhiệm và sự giúp đỡ của CS. Đỗ Phi Long, CS. Châu Tử Bửu Thạch.

Với mục đích kết nối – chia sẻ, ban Thanh tráng được xây dựng trên mô hình mỗi thành viên luôn quan tâm và sẵn sàng xẻ chia trong từng nhu cầu cuộc sống với mục tiêu không phải là một ban ngành mà là “một gia đình”. Lúc đầu mới thành lập, ban Thanh tráng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là thì giờ nhóm lại hàng tuần vì phần lớn các thành viên đều có con nhỏ.

Cảm tạ ơn Chúa, trải qua 8 năm hoạt động, Chúa cho số lượng lúc ban đầu dưới 20 người, nay trên 40 người nhóm lại lúc 19g45 thứ sáu hàng tuần trong phước hạnh và vui vẻ. “Tình yêu thương” là sợi dây ràng buộc, kết chặt các thành viên với nhau. Halelujah! Cảm tạ ơn Chúa!

Hướng về chặng đường phía trước, nguyện Chúa tiếp tục ban ơn để tất cả những thành viên trong Ban luôn giữ tấm lòng yêu mến Chúa, yêu thương anh em, gây dựng và phát triển đời sống theo đúng mục đích trong thánh ý của Chúa.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.