Ban Tráng Niên

BĐH TRÁNG NIÊN HIỆN NAY

·           Trưởng ban: CS. Trương Đoan Trang.

·           Phó ban       : C. Nguyễn Thị Thúy Liễu.

·           Thư ký        : CS. Phan Thị Ngọc Thu.

·           Thủ quỹ      : C. Bùi Thị Tuyết Mai.

·           Ủy viên 1    : A. Nguyễn Hữu Tâm.

·           Ủy viên 2    : A. Phạm Hữu Phước.

·           Ủy viên 3    : A. Huỳnh Văn Toàn.

 Kể từ ngày cung hiến nhà thờ Tân Phú, Chúa ban cho con cái Chúa nhóm lại thường xuyên từ 70 – 80 người. Chúa đặt để trong lòng Mục sư Trương Đoan Dương về việc thành lập các ban ngành trong Hội Thánh. Chúa nhật 06/9/1992, Mục sư Trương Đoan Dương thành lập ban Trung-tráng-lão niên. Ban đầu có được 13 thành viên tham gia, nhóm lại hàng tuần 19g0020g00 mỗi tối thứ Sáu. Cảm ơn Chúa, số thành viên ban Trung-tráng-lão niên ngày càng thêm lên nhiều.

          Đến 16/9/1998, trong ơn Chúa, Ms. Nguyễn Văn Đại thành lập ban Tráng niên, tách khỏi ban Trung-tráng-lão niên. Tạ ơn Chúa cho số thành viên thường xuyên nhóm lại 1520 người. Ban Điều hành Tráng niên tiếp tục thăm viếng, chăm sóc, cầu nguyện tuần hoàn mỗi tối thứ Năm để gây dựng và phát triển ban Tráng niên.

          Từ 1998-2018, Chúa cho ban Tráng niên được 45–50 người thường xuyên nhóm lại. Ban Tráng niên trung tín giữ giờ thờ phượng Chúa vào mỗi tối thứ Tư (19g15-21g15). Chương trình hoạt động của Ban Tráng niên hướng về chủ đề trọng tâm “Làm sao cho đường lối mình được trong sạch”. Nội dung hoạt động ngoài giảng luận, bồi linh, Thánh Kinh hè; còn có họp bạn thông công, ngợi khen, làm chứng. Mỗi thứ Sáu hàng tuần dành cho giờ thăm viếng, chăm sóc.

          Bởi tấm lòng yêu mến Chúa, nhiều anh chị trong ban Tráng niên trở thành nhân sự nòng cốt truyền giảng, chứng đạo. Một số được Chúa dùng trong chức vụ Chấp sự, Giáo viên Trường Chúa nhật … Ban Tráng niên hướng đến mục tiêu tăng trưởng thuộc linh, mỗi thành viên là môn đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và môn đồ hóa người khác, nối tiếp thế hệ trước trở nên dòng dõi thánh cho Chúa.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.