Ban Nữ Giới

BĐH BAN NỮ GIỚI HIỆN NAY

  • Trưởng ban : CS. Nguyễn Thị An Thảo
  • Phó ban : B. Lê Thị Minh Diệu
  • Thư ký : C. Phạm Thanh Lan
  • Thủ quỹ : B. Lê Thị Tuyết Mai
  • Ủy viên 1 : C. Trần Lệ Chi
  • Ủy viên 2 : C. Nguyễn Thị Duyên
  • Ủy viên 3 : C. Trần Thị Bích Chiêu

Ngày 06-05-1994, Hội đồng bất thường ban Trung Tráng Lão niên biểu quyết thành lập Ban Nữ giới và Ban Trung niên. Ban Điều hành Nữ giới đầu tiên gồm có: Phu nhân Mục sư Nguyễn Sang, Trưởng ban; Bà Trần Thị Lành, Phó ban; Bà Đỗ Thị Là, Thủ quỹ.

Giai đoạn đầu, số lượng nhóm lại trên dưới 10 người. Chương trình hoạt động Ban Nữ giới hướng đến những chủ đề phù hợp với đặc tính của giới nữ. Các thành viên trong Ban Nữ giới tích cực tham gia công tác thăm viếng, chăm sóc, làm chứng, truyền giảng, cầu nguyện, và các hoạt động khác. Tạ ơn Chúa ban cho số lượng thành viên Ban Nữ giới ngày càng nhiều hơn.

Ngày 14-07-2008, Buổi họp toàn thể Ban Nữ giới thống nhất giờ nhóm của Ban Nữ bắt đầu từ 19g30 đến 21g00 mỗi thứ Hai và thứ Tư trong tháng. Không bao lâu sau đó, Ban Nữ giới nhóm lại hàng tuần thứ Hai cho đến ngày nay.

Ban Nữ giới chú trọng đến các chủ đề như đức tin, phục vụ, người nữ tài đức, sức khỏe, hôn nhân và gia đình … Mục đích hướng đến sự tôn kính Chúa, làm sáng danh Đức Chúa Trời. Cảm tạ ơn Chúa, hoạt động ban Nữ giới ngày nay phong phú hơn, ngoài giờ thờ phượng Chúa mỗi tuần, Ban Nữ giới còn có giờ thăm viếng chăm sóc, họp bạn thông công, sinh nhật quý, đố Kinh Thánh, học Kinh Thánh mùa Hè, dã ngoại … cùng nhau gây dựng thân thể của Đấng Christ.

Hiện nay, trừ số nữ giới chuyển về Chi hội Bình Hưng, danh sách Ban Nữ giới có được 50 người, thường xuyên nhóm lại từ 25 đến 30 người.

Hòa trong niềm vui cảm tạ 50 năm Đức Chúa Trời thiết lập Hội Thánh Tân Phú, Ban Nữ giới đồng dâng lên Chúa lời ngợi khen, cảm tạ và hứa nguyện hết lòng phục vụ trong nhà Chúa. Amen.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.