Ban Trung NiênBAN ĐIỀU HÀNH TRUNG NIÊN

(2018-2019)

Cố vấn: MS. Trần Thế Thiên Phước.

+NS. Nguyễn Sỹ: Trưởng ban.

+NS. Mai Hữu Hạnh: Phó ban.

+NS. Nguyễn Thị Hiền: Thư ký.

+NS. Nguyễn Thị Thùy Hương: Thủ quỹ.

+NS. Huỳnh Văn Chiếm: Ủy viên.

Trước năm 2013, Hội Thánh Tân Phú chưa có Ban Trung niên. Tín hữu trong lứa tuổi trung niên có thể sinh hoạt với Ban Trung Lão niên hoặc Ban Tráng niên. Do đó, một số anh chị em trong lứa tuổi trung niên thấy không phù hợp với cả hai ban trên. Trước hoàn cảnh đó, Chấp sự Đỗ Phi Long đề xuất ý kiến thành lập Ban Trung Tráng niên để các anh em thuộc các lứa tuổi tráng niên và trung niên chưa sinh hoạt với ban nào có thể sinh hoạt với Ban Trung Tráng niên. 

            Được sự thuận ý của Mục sư quản nhiệm và Ban Chấp sự, Ban Trung Tráng niên được thành lập, có 30 người nhóm trong buổi đầu tiên vào chiều Chúa Nhật 26/5/2013,  Ban Điều hành lâm thời gồm có: Trưởng ban: Cs.Đỗ Phi Long, Phó ban: Ns. Phạm Xuân Giao, Thư ký: Ns.Phan Xuân Hiển, Thủ quỹ: Ns.Lưu Thiên Ân, Ủy viên: Cs. Nguyễn Thị Hoa.

            Năm 2014, Ban Trung Tráng niên bầu Ban Điều hành với các thành viên sau:

– NS. Đỗ Phi Long: Trưởng ban.

– NS. Phan Xuân Hiển: Phó ban.

– NS. Nguyễn Kim Tuấn: Thư ký.

– NS. Nguyễn Thị Thùy Hương: Thủ quỹ.

– NS. Huỳnh Công Minh: Ủy viên.

            Giờ nhóm hàng tuần từ 16g30 đến 17g30 với số người tham dự từ 25- 30. Năm 2015, theo đề nghị của Ban Điều hành Tráng niên, Ban Chấp sự đồng thuận đổi tên Ban Trung Tráng niên thành Ban Trung niên cho đến nay. Cũng trong năm 2015, Ban Trung niên thay đổi giờ nhóm từ 15g00 – 16g30 để thuận tiện hơn cho các sinh hoạt khác của Hội Thánh.

            Xin Hội Thánh cầu nguyện để có nhiều tín hữu trong độ tuổi Trung Niên tham gia sinh hoạt với chúng tôi để qua sinh hoạt của Ban Trung niên có thể nâng đỡ đời sống tâm linh của anh chị em trong Ban ngỏ hầu góp phần xây dựng Hội Thánh Chúa ngày càng vững mạnh. Amen.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.