Bước đi với Chúa Thánh Linh

II Các Vua 2:1-12 Đức Chúa Trời luôn là Đấng thành tín. Ngài không hề phân biệt đối xử hay thiên vị ai. Hễ ai bước đi trung thành và thánh khiết với Chúa trên những chặng đường theo Ngài, bằng lòng trả giá cho tiến trình thuộc linh của…

Continue reading

Giải đáp thắc mắc (764)

Câu hỏi: Thưa thầy Truyền Đạo, Xin giúp chúng tôi Cách Nuôi Trẻ Lớn Lên Trong Nền Văn Hóa Hay Thay Đổi như phụ huynh đang chứng kiến hiện nay? GIẢI ĐÁP (tiếp theo): Là một dân tộc giàu có nhất thế giới, cha mẹ người Do Thái đã được…

Continue reading

Tiến bước với Chúa

Khi nói đến một người tiến bước với Chúa, chúng ta nghĩ đến hình ảnh khi Chúa đi người ấy cũng đi. Vấn đề ở chỗ là người đó đi như thế nào? Hình ảnh thứ nhất: “…Người ăn bánh ta, dở gót nghịch cùng ta” (Giăng 13:18). Người này…

Continue reading

Giải đáp thắc mắc (763)

Câu hỏi: Thưa thầy Truyền Đạo, Xin giúp chúng tôi Cách Nuôi Trẻ Lớn Lên Trong Nền Văn Hóa Hay Thay Đổi như phụ huynh đang chứng kiến hiện nay? GIẢI ĐÁP: Bởi vậy, hãy làm mọi điều bạn có thể làm được để duy trì mối quan hệ yêu…

Continue reading

Đáp ứng tiếng gọi

“Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.” (Mat 4:17). “Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người.” (Mat 4:19) —Ngày xưa, thời kỳ đế quốc La-mã hưng thịnh, người ta tin vị thần Janius có hai mặt: một…

Continue reading

Tiến bước với Chúa

“Chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng”. Hê-bơ-rơ 4:16 Khi bước vào những tuần lễ đầu năm 2018, ví dụ có một người mà bạn rất kính trọng…

Continue reading