Ban Thăm Viếng – Chăm Sóc

BĐH THĂM VIẾNG-CHĂM SÓC

 • Cố vấn chung: MS. Trần Thế Thiên Phước.
 • BĐH Thăm viêng:
 • Nguyễn Thị Thiên Ái: Trưởng ban.
 • Nguyễn Quảng: Phó ban.
 • Cao Thị Thùy Tiên: Thành viên.
 • Tạ Anh Thành: Thành viên.
 • Phạm Thị Ngọc Ân: Thành viên.

 

 • BĐH Chăm sóc:
 • Phạm Anh Tú: Cố vấn.
 • Phan Minh Phương: Trưởng ban.
 • Nguyễn Thị An Thảo: Thành viên.

Cảm ơn Chúa cho công tác Thăm viếng và Chăm Sóc luôn gắn liền với sự phát triển của Hội Thánh. Ban Thăm Viếng – Chăm Sóc của Hội Thánh Tân Phú đã được hình thành từ những ngày đầu thành lập Hội Thánh qua công khó của cụ Mục sư Trí sự Trương Đoan Dương. Từ thưở ban đầu, khi tôi tớ Chúa thành lập Ban Thăm Viếng – Chăm Sóc đã giao nhiệm vụ trưởng ban cho cụ Trịnh Văn Học. Kể từ đó, Ban Thăm Viếng – Chăm Sóc cùng góp phần với các tôi tớ Chúa tích cực trong việc thăm viếng các gia đình tín hữu, tạo nên mối thông công, gây dựng và khích lệ nhau trên bước đường tin kính Chúa, thờ phượng và hầu việc Ngài.

Thời gian lần lượt trôi qua, nhiều tôi tớ Chúa đến và đi, Ban Thăm Viếng – Chăm Sóc vẫn được duy trì và phát triển bởi ơn ban cho của Đức Chúa Trời, trong sự cầu nguyện và tình yêu thương hiệp một của các con cái Chúa. Nhờ sức Chúa ban, ban Thăm Viếng – Chăm Sóc thường xuyên đến thăm hỏi, cầu thay cho các anh em tín hữu đang đau ốm; gửi đề xuất đến Ban Chấp Sự – Trị Sự để hỗ trợ cho các gia đình tín hữu đang gặp khó khăn, ngặt nghèo; cùng xẻ chia, an ủi, khích lệ, giúp đỡ các tín hữu thêm vững đức tin đang trong hoạn nạn thử thách.

Để công tác thăm viếng được chu đáo, Hội Thánh Chúa tại Tân Phú được chia thành 13 khu vực, mỗi khu vực có một Khu vực trưởng và các ủy viên thường xuyên thăm viếng các gia đình tín hữu trong khu vực mình phụ trách. Mỗi tối Thứ Năm hằng tuần, các khu vực tổ chức cầu nguyện tuần hoàn từ 19g30 đến 21g00.

Từ tháng 1 năm 2007, ban Thăm Viếng – Chăm Sóc được tách ra làm hai ban riêng biệt để tiện việc thăm viếng tín hữu và chăm sóc tân tín hữu được kết quả hơn.

 1. Khối Thăm Viếng

Khối Thăm Viếng do CS. Nguyễn Thị Thiên Ái; Ông Nguyễn Quảng; B. Cao Thị Thùy Tiên; Ô. Tạ Anh Thành; B. Phạm Thị Ngọc Ân chịu trách nhiệm. Thời gian thăm viếng định kỳ từ Thứ Ba đến Thứ Bảy. Với những gia đình tín hữu vì bận rộn công việc làm ăn, ban ngày không có ở nhà, khối Thăm Viếng sắp xếp thăm viếng thêm vào các buổi tối.

Thứ Bảy hằng tuần, Mục sư Quản nhiệm cùng các nhân sự tình nguyện còn tổ chức thăm viếng các tín hữu cao tuổi, neo đơn trong Hội Thánh, ban Thánh Lễ Tiệc Thánh tại nhà cho các tín hữu gặp khó khăn trong sức khỏe không thể đến tham dự nhóm thờ phượng Chúa với Hội Thánh.

 1. Khối Chăm Sóc Tân Tín Hữu

Khối Chăm Sóc Tân Tín Hữu do bà Phan Minh Phương và CS. Nguyễn Thị An Thảo chịu trách nhiệm dưới sự cố vấn của MsNc. Phạm Anh Tú và sự cộng tác của các nhân sự tình nguyện. Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, khối tổ chức đi thăm viếng, chăm sóc đức tin cho các tân tín hữu vừa tin nhận Chúa trong tháng; khích lệ và giới thiệu họ đến với các lớp Giáo lý Báp-têm phù hợp với độ tuổi và thời gian có thể theo học. Ngoài ra, khối cũng tổ chức các lớp Chứng Đạo Sâu Rộng và cùng các toán trưởng ra đi chứng đạo vào mỗi tối Thứ Ba hàng tuần.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thăm viếng chăm sóc, Hội Thánh Tân Phú có tổ chức các khóa huấn luyện, bồi linh, trang bị các kỹ năng cho các thành viên Ban Thăm Viếng – Chăm Sóc. Mục tiêu hướng đến trong các năm sắp đến của Ban Thăm Viếng – Chăm Sóc là qua sự hướng dẫn các tôi tớ Chúa, có kế hoạch đào tạo thêm nhiều nhân sự cộng tác.

Lời Chúa có dạy rằng: “Hỡi anh em, xin anh em hãy yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14). Nguyện Chúa ở cùng, dẫn dắt và ban ơn để Ban Thăm Viếng – Chăm Sóc luôn là công cụ trong tay Chúa, được Chúa sử dụng trong công việc gây dựng và phát triển Hội Thánh Chúa trên đất này.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.