Ban Khánh Tiết

BAN KHÁNH TIẾT

 • Cố vấn: MS. Trần Thế Thiên Phước.
 • Trưởng ban: CS. Trương Đoan Trang.
 • Tổ Trang Trí:
 • Tổ trưởng: CS. Trương Đoan Trang.
 • Thành viên:
 • Tống Hoàng Phi.
 • Trần Đức Tân.
 • Nguyễn Thanh Nhi.
 • Vũ Anh Kiệt.
 • Vũ Trương Thanh Hải.
 • Nguyễn Quang Kính.
 • Tổ Cắm hoa 1:
 • Tổ trưởng: NS. Dương Kim Quang.
 • Thành viên:
 • Lâm Thị Quốc Trinh.
 • Cao Thị Tuyết.
 • Huỳnh Thị Mỹ Vân.
 • Đỗ Thị Là.
 • Tổ Cắm hoa 2:
 • Tổ trưởng: NS. Nguyễn Kim Chi.
 • Thành viên:
 • Huỳnh Thị Xuân Thảo.
 • Lê Xuân Tâm.
 • Trần Lệ Chí.
 • Nguyễn Thị Quốc Anh
 1. Tổ Trang trí:

Ban Khánh tiết được hình thành từ một nhóm các anh chị em tín hữu có tấm lòng yêu mến Chúa đã cùng với các tôi tớ Chúa dùng các ân tứ trang trí, khả năng thẩm mỹ, bàn tay khéo léo Chúa ban để phục vụ trong các dịp lễ lớn như Thương Khó, Phục Sinh, Mừng Chúa Giáng Sinh, các kỳ Hiệp nguyện bồi linh, Họp bạn, v.v.

Năm 1994, Tổ Trang trí của Hội Thánh Chúa tại Tân Phú được chính thức thành lập, ngay sau khi Mục sư Nguyễn Văn Đại được bổ nhiệm làm Chủ tọa Hội Thánh. Bước đầu thành lập và trong những năm sau đó, Tổ Trang trí được giao cho Chấp sự Nguyễn Tấn Dẫu, ông Nguyễn Văn Minh, ông Nguyễn Đức Thuấn chịu trách nhiệm chính cùng với sự hỗ trợ của các nhân sự tình nguyện.

Tháng 6/2006, Mục sư Trần Thế Thiên Phước về quản nhiệm Hội Thánh, Tổ Trang trí được củng cố và có thêm các thành viên mới. Các thành viên được giao nhiệm vụ cụ thể để việc trang trí trong nhà Chúa được thực hiện cách tốt đẹp nhất.

Tổ Trang Trí có trách nhiệm chuẩn bị phông tòa giảng, câu gốc, chủ đề theo tháng, trang trí Thánh đường và Lễ đường vào mỗi Chúa nhật và các dịp lễ. Ngoài ra, Tổ còn hỗ trợ các Hội nhánh, Điểm nhóm trong việc trang trí để nhà Chúa luôn sáng, đẹp.

Các thành viên Tổ Trang trí là những tín hữu thầm lặng chăm lo công việc nhà Chúa với tấm lòng vui mừng, biết ơn Chúa vì được dự phần hầu việc Ngài. Nguyện Chúa đẹp lòng và ban phước dồi dào trên các quý anh chị em.

Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người.

(Giăng 12:26)

 1. Tổ Trang trí:

Năm 1994, khi Mục sư Nguyễn Văn Đại về chủ tọa Hội Thánh Tân Phú, Tổ Cắm Hoa chính thức được thành lập với các thành viên đầu tiên do cô Nhữ Thị Mỹ Lan, cô Nguyễn Thị Tú Trinh và cô Nguyễn Trúc Phượng chịu trách nhiệm.

Năm 2006, Mục sư Trần Thế Thiên Phước về quản nhiệm Hội Thánh. Do nhu cầu của Hội Thánh nên Tổ Cắm hoa lần lượt có thêm cô Nguyễn Thị Kim Oanh, cô Huỳnh Thị Bích Liễu và một số chị em có đồng tâm tình và năng khiếu đảm nhiệm việc cắm hoa trang trí Thánh đường, lễ đường và các phòng nhóm.

Đến tháng 11/2014, một số thành viên Tổ Cắm hoa theo gia đình đi định cư ở nước ngoài hoặc chuyển sinh hoạt sang Hội Thánh khá. Mục sư quản nhiệm kêu gọi các tín hữu dự phần hầu việc Chúa trong công tác này. Đức Thánh Linh cảm động tấm lòng con cái Chúa, các tín hữu nhiệt tình đăng ký tham gia vào linh công cắm hoa. Tổ Cắm hoa thêm lên mười thành viên, chia làm hai tổ nhỏ, chịu trách nhiệm luân phiên hằng tháng.

 • Tổ trưởng 1: B. Dương Kim Quang.
 • Tổ trưởng 2: B. Nguyễn Kim Chi.

Ngoài việc trang trí hoa cho nhà Chúa, Tổ Cắm hoa còn phục vụ cắm hoa cho lễ cưới, lễ tang, các dịp khác trong yêu thương giúp anh em mình.

Dù công việc thầm lặng nhưng các thành viên Tổ Cắm hoa cảm thấy vui mừng, thỏa lòng được phục vụ trong ân tứ Chúa ban. Lời Chúa dạy: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta.” Cô-lô-se 3:23.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.