Ban Văn Phòng – Tâm Giao

BĐH TÂM GIAO HIỆN NAY

 • Cố vấn:
 • Trần Thế Thiên Phước: 2006-nay
 • Trưởng ban:
 • Nguyễn tấn Dẫu: 2003-2016
 • Huỳnh Văn Hiệp: 2016-nay
 • Dàn trang:
 • Thầy Nguyễn Lê Thiên Giang.
 • Sắp xếp:
 • Cô Nguyễn Thị Ngọc Phụng
 1. Văn phòng:

Văn phòng thực hiện chức năng tiếp nhận thư đến, chuyển thư đi và lưu trữ tư liệu Hội Thánh. Trong những năm đầu, Thư ký Hội Thánh chịu trách nhiệm thư ký biên bản, xếp lịch thờ phượng, lưu trữ tư liệu, quản lý sổ sách và  tài sản Hội Thánh. Hiện nay, Hội Thánh Chúa có nhiều công việc cần phải xử lý kịp thời, do vậy công việc văn thư, lưu trữ, hành chánh do Ban Hành chánh-Văn phòng đảm nhận với cơ cấu tổ chức như sau:

 • Đặc trách: Chấp sự Huỳnh Văn Hiệp.
 • Tổ Tâm giao: CS. Huỳnh Văn Hiệp, NS. Nguyễn Lê Thiên Giang, CS. Đỗ Thiên Ân, Nguyễn Thị Ngọc Phụng.
 • Tổ Truyền Thông: TĐ. Trần Thuyên, CS. Nguyễn Kim Tuấn, NS. Nguyễn Lê Thiên Giang, CS. Huỳnh Văn Hiệp, NS. Dư Quốc Tuấn, NS. Phan Minh Trí.

Tạ ơn Chúa ban cho Ban Hành chánh – Văn phòng đồng hành cùng Ban Chấp Sự, xử lý kịp thời các yêu cầu truyền thông, lưu trữ của Hội Thánh.

 1. Tâm giao:

Một Hội Thánh phát triển luôn có nhu cầu truyền thông nội bộ. Để đáp ứng nhu cầy này, Mục sư Nguyễn Văn Đại cùng Ban Chấp sự quyết định biên tập bản tin nội bộ Tâm giao hàng tuần để chuyển đến tận tay tín hữu qua Ban Tiếp tân.

Tạ ơn Chúa, Bản tin Tâm giao số 1 được phát đến tay Hội Thánh vào ngày 23/02/2003. Bấy giờ, Ban Tâm giao gồm các thành viên: Mục sư quản nhiệm (cố vấn), Chấp sự Nguyễn Tấn Dẫu (Trưởng ban), Thầy lê Hoàng Sơn (Biên tập), Thầy Nguyễn Lê Thiên Giang (Biên tập và dàn trang), Cô Trần Thị Giáng Hương (Biên tập), Cô Nguyễn Thị Ngọc Phụng (sắp xếp).

Bản tin Tâm giao đầu tiên có 4 trang, gồm những mục tin: Chủ đề và câu gốc, Chương trình thờ phượng của Hội Thánh và Ban ngành, Dưỡng linh, Góc tuổi thơ, Cầu nguyện công việc nhà Chúa, Thông tin khu vực tuần hoàn, Thông báo chung. Hiện nay, bản tin Tâm giao có 8 trang, có thêm mục Giải đáp thắc mắc, Cầu nguyện cho người cao tuổi, Cầu nguyện cho người bệnh, Thông tin các lớp Trường Chúa nhật, Hậu Báp-têm và Báp-têm, Chương trình thờ phượng Hội nhánh và Điểm nhóm.

Vào những ngày lễ Cảm tạ, Thương khó-Phục sinh, Giáng sinh, Tết Nguyên đán, bản tin Tâm giao số đặc biệt in màu, tăng trang, có thêm các bài viết dưỡng linh, thơ, tùy bút …

Cầu xin Chúa thêm ơn để Ban Hành chánh – Văn phòng có thể làm trọn trách nhiệm Chúa giao. Amen.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.